09/20/2007 - KateOS 3.6
06/17/2007 - KateOS 3.6 Beta 2
04/21/2007 - KateOS 3.6 Beta
02/12/2007 - KateOS 3.2 LIVE Beta
07/24/2006 - KateOS 3.0